Wednesday, 15 May 2013

Pelan Pembangunan Pendidikan M'sia-2013-2025 Ringkasan Eksekutif BM

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia-2013-2025 

ASPIRASI TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN DAN MURID DI MALAYSIA

 • Akses
 • Kualiti
 • Ekuiti
 • Perpaduan
 • Kecekapan

ASPIRASI TERHADAP MURID DI MALAYSIA

Enam ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global.
 • Pengetahuan
 • Kemahiran berfikir
 • Kenahiran memimpin
 • Kemahiran dwibahasa
 • Etika kerohanian
 • Identiti nasional

Sebelas anjakan untuk transformasi sistem

 1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
 2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
 3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
 4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan
 5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah
 6. Mengupaya JPN, PPD, dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
 7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
 8. Mentranformasikan kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian
 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
 10.  Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
 11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

# Pengajian Am Penggal 2- soalan struktur ( Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia-2013-2025
perlu diambil perhatian kerana belum keluar dalam STPM 2013 Penggal 2 ataupun 2013 Ulangan 2)

BM version: Click me! ^^
English version: Click me~

No comments:

Post a Comment